Ποδήλατα

Ρουχισμός

Δρόμου - Madone, Emonda, Domane, Silque Women's, Lexa Women's, 1 Series, FX S 5, FX S 6Ύψος

151153155157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195197199201
4'11.5"5'5'1"5'2"5'2.5"5'3.5"5'4"5'5"5'6"5'6.5"5'7.5"5'8"5'9"5'9.5"5'10.5"5'11.5"6'6'1'6'2"6'2.5"6'3"6'4"6'5"6'5.5"6'6.5"6'7"
44 cm
47 cm
50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
60 cm
62 cm
64 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Δρόμου - Boone, Crockett, CrossRip, 720, 920

Ύψος 

158160162164166168170172174176178180182184186188190192
5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6".5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"
49/50 cm
52 cm
54 cm
56 cm
58 cm
61 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

.

Βουνού - Procaliber, Superfly, X-Caliber, Marlin, Cali Women's, Skye Women's, Stache, Top Fuel, Fuel EX, Lush Women's, Remedy, Powerfly FS

Ύψος

148150152154156158160162164166168170172174176178180182184186188190192194196198
4'10"4'11"5'5'.5"5'1.5"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"6'5"6'6"
13.5 in
15.5 in
17.5 in
18.5 in
19.5 in
21.5 in
23
in

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Βουνού - Slash, Farley, Farley EX, Powerfly, 3 Series, 820, Police

Ύψος

147149151153155157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195197199201203
4'10.5"4'11"5'5'.5"5'1.5"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'7.5"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"6'5"6'6"6'6.5"6'7"6'8"
13 in
15.5/16 in
17.5/18 in
19/19.5 in
21/21.5 in
22.5/23 in

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Βουνού - Session

Ύψος

158160162164166168170172174176178180182184186188190192194196
5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"6'6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"6'5"
S
M
L
XL

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρίαθλο

Τρίαθλο - Speed Concept

Ύψος

154156158160162164166168170172174176178180182184186188190192194196198
5'.5"5'1.5"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"6'5"6'6"
S
M
L
XL

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - FX S 4, FX, Verve, Lync, Conduit+, Dual Sport+

Ύψος

148150152154156158160162164166168170172174176178180182184186188190192194196
4'10"4'11"5'5'.5"5'1.5"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"6'5"
13 in
15 in
17/17.5 in
19/20 in
22.5 in

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

DS Series

Ύψος

153155157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195197199200
5'5'1"5'2"5'2.5"5'3"5'4"5'5"5'6"5'6.5"5'7.5"5'8"5'9"5'10"5'10.5"5'11"6'6'1"6'1.5"6'2.5"6'3"6'4"6'5"6'5.5"6'6.5"6'7"
15.5 in
17.5
19 in
21 in
22.5 in

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - C Series, C+ Series, City Series, L Series, LM+ Series, S Series, ST Series, ST+ Series, T Series, T+ Series, TM+ Series, X Series, XM+ Series, XM700+, Super Commuter+

Ύψος

157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195197199201203
5'2"5'2.5"5'3"5'4"5'5"5'6"5'6.5"6'7.5"5'8"5'9"5'10"5'10.5"5'11"6'6'1"6'1.5"6'2.5"6'3"6'4"6'5"6'5.5"6'6.5"6'7"6'8"
45 cm
50 cm
55/56 cm
60/61 cm
65 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - Zektor

Ύψος

154156158160162164166168170172174176178180182184186188190192
5'0"5'1"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"
50 cm
53 cm
56 cm
61 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - 520

Ύψος

158160162164166168170172174176178180182184186188190192
5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6".5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"
48 cm
51 cm
54 cm
57 cm
60 cm
63 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - Lift+

Ύψος

153155157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195
5'5'1"5'2"5'2.5"5'3"5'4"5'5"5'6"5'6.5"6'7.5"5'8"5'9"5'10"5'10.5"5'11"6'6'1"6'1.5"6'2.5"6'3"6'4"6'5"
S
M
L

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - Neko, Neko+, Verve Women's

Ύψος

148150152154156158160162164166168170172174176178180182184186188190192194
4'10"4'11"5'5'.5"5'1.5"5'2"5'3"5'4"5'4.5"5'5.5"5'6"5'7"5'8"5'8.5"5'9.5"5'10"5'11"5'11.5"6'.5"6'1"6'2"6'3"6'3.5"6'4.5"
13/14 in
16 in
18/19 in
21 in

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

City - Zektor (Nordic region)

153155157159161163165167169171173175177179181183185187189191193195
5'5'1"5'2"5'2.5"5'3"5'4"5'5"5'6"5'6.5"6'7.5"5'8"5'9"5'10"5'10.5"5'11"6'6'1"6'1.5"6'2.5"6'3"6'4"6'5"
50 cm
56 cm
61 cm

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

Παιδικά

Ύψος

919497100103106109112115118121124127130133136139142145148151154157160
3'3'1"3'2"3'3.5"3'4.5"3'6"3'7"3'8"3'9.5"3'10.5"3'11.5"4'1"4'2"4'3"4'4.5"4'5.5"4'6.5"4'8"4'9"4'10.5"4'11.5"5'.5"5'2"5'3"
Ages 3-4
12" wheel models
Ages 4-5
16" wheel models
Ages-6-8
20" wheel models
Ages 8-12
24" wheel models
Ages 8-12
26" & 650c wheel models

Αν το ύψος σας είναι ανάμεσα σε δύο μεγέθη ή έχετε περισσότερες ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ

Χρησιμοποιείστε μια μεζούρα για τις μετρήσεις σας ενώ κάθεστε σε όρθια θέση και τα πόδια σας ανοικτά στο ύψος των ώμων. 

1ΣΤΗΘΟΣ

Μετρήστε ανάμεσα στις μασχάλες στο υψηλότερο σημείο.

2ΜΕΣΗ

Μετρήστε στο λεπτότερο σημείο ανέμεσα στους γοφούς και τα πλευρά με την μεζούρα κολλητά στο σώμα.

3ΓΟΦΟΙ

Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από τη λεκάνη κρατώντας τη παράλληλα με το έδαφος. 

Pro fit, fitted, semi-fitted, and loose fit

Μέγεθος           ΣΤΗΘΟΣ              ΜΕΣΗ               ΓΟΦΟΙ
inchescminchescminchescm
XS (2-4)32"-33"81-8424"-26"61-6633"-35"84-89
S (4-6)33"-34"84-8626"-28"66-7135"-37"89-94
M(6-8)34"-36"86-9128"-30"71-7637"-39"94-99
L (10-12)36"-38"91-9730"-32"76-8139"-41"99-104
XL (12-14)38"-40"97-10232"-34"81- 8441"-43"104-109
2XL (16-18)41"-44"104-11235"-38"89-9744"-47"112-119
3XL (18-20)44"-47"112-11938"-41"97-10447"-50"119-127
4XL (22-24)48"-51"122-12942"-45"107-11451"-54"130-137

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

1ΣΤΗΘΟΣ

Μετρήστε ανάμεσα στις μασχάλες στο υψηλότερο σημείο.

2ΜΕΣΗ

Μετρήστε στο λεπτότερο σημείο ανέμεσα στους γοφούς και τα πλευρά με την μεζούρα κολλητά στο σώμα.

3ΓΟΦΟΙ

Τυλίξτε τη μεζούρα γύρω από τη λεκάνη κρατώντας τη παράλληλα με το έδαφος. 

Pro fit, fitted, semi-fitted, and loose fit

Μέγεθος                    ΣΤΗΘΟΣ                    ΜΕΣΗ            ΓΟΦΟΙ
inchescminchescminchescm
XS33-3584-8927-2968-7433-3584-89
S35-3789-9429-3174-7935-3789-94
M38-4096-10232-3481-8438-4096-102
L41-43104-10935-3789-9441-43104-109
XL44-46112-11738-4197-10444-46112-117
2XL47-49119-12442-45106-11447-49119-124
3XL50-52127-13245-48114-12250-52127-132

Παπούτσια

Ανδρικά

EU363737.53838.53939.54040.54141.54242.54343.54444.54545.54646.5474849
US3.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.515
UK2.533.544.555.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.514
CM2323.72424.324.72525.325.72626.326.72727.327.72828.328.72929.329.73030.33131.7
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (cm)22.423.123.423.724.024.324.625.025.325.525.926.226.526.927.127.427.828.128.328.729.029.329.930.6
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (in)8 ?9 ?9 ?9 ?9 ½9 ?9 ?9 ?1010 ?10 ?10 ?10 ½10 ?10 ?10 ?1111 ?11 ?11 ?11 ½11 ?11 ?12 ?

Γυναικεία

EU363737.53838.53939.54040.54141.54242.543
US55.566.577.588.599.51010.51111.5
UK44.555.566.577.588.599.51010.5
CM2323.72424.324.72525.325.72626.326.72727.327.7
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (cm)22.423.123.423.724.024.324.625.025.325.525.926.226.526.9
Μήκος από φτέρνα μέχρι το μεγάλο δάκτυλο (in)8 ?9 ?9 ?9 ?9 ½9 ?9 ?9 ?1010 ?10 ?10 ?10 ½10 ?

  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

  Επιλέξτε με βάση το μέγεθος του παπουτσιού σας το κατάλληλο μέγεθος καλυμμάτων.

   

   EUUS MenUS WomenUK
  S< 40< 7< 8< 6.5
  M40.5-427.5-98.5-10.57-8.5
  L42.5-449.5-1111.5+9-10.5
  XL44.5-4611.5-13 11-12.5
  2XL46.5+13.5+ 13+

  ΚΡΑΝΗ

  Μετρήστε με μια μεζούρα την περιφέρεια του κεφαλιού οριζόντια από το μέτωπο και πάνω από τα αυτιά. Με βάση τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.

  cm51525354555657585960616263646566
   Small         
      Medium      
          Large   
            X-Large
  cm46474849505152535455565758596061
   Toddler           
     Kids         
     Universal youth      
         Universal S/M  
            Universal M/L

  ΓΑΝΤΙΑ

  Τα σωστά γάντια δεν θα πρέπει να περιορίζουν την κίνηση των χεριών και των δακτύλων. Με μια μεζούρα μετρήστε την περιφέρεια του χεριού σας όπως δείχνει το σχήμα και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.

  ΑΝΔΡΙΚΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ1ΧΕΡΙ
  cminches
  XS16-17.56.5-7
  XSS17.5-197-7.5
  SM19-20.57.5-8
  ML20.5-238-9
  L23-25.59-10
  XL25.5-2810-11
  2XL28-30.511-12

  Shop gloves

  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΕΡΙΩΝ

  Με μια μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο του καρπού, του μπράτσου και το μήκος του χεριού σας και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.

   

  SizeΜήκοςΜπράτσοΚαρπός
  inchescminchescminchescm
  XS< 17?45< 10 ½26< 6 ?16
  S18 ?4610 ½-11 ½27-296 ?- 6 ½16-17
  M18 ½4711 ½- 13 ½29-346 ½- 6 ?16-17
  L18 ?4813 ½-15 ½34-396 ?- 717-18
  XL19 ? +4915 ½ +397 +18

  Shop warmers

  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΩΝ

  Με μία μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο της γάμπας  και το μπούτι σας. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος.    

  ΜέγεθοςΜήκοςΜπούτιΓάμπα
  inchescminchescminchescm
  XS< 14 ?37< 1743< 1333
  S15 ?3817-18 ½43-4713-1433-36
  M15 ½3918 ½-2047-5114-1536-38
  L15 ?4020-21 ½51-5515-1638-41
  XL16 ?+4121 ½ +5516 +41

  Shop warmers

  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΟΔΙΩΝ

  Με μία μεζούρα μετρήστε τη διάμετρο της γάμπας  και το μπούτι σας. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα επιλέξτε το σωστό μέγεθος

  ΜέγεθοςΜήκοςΜπούτιΑστράγαλος
  inchescminchescminchescm
  XS< 25 1/464< 2051< 923
  S25 7/86520-21 1/251-559-9 1/223-24
  M266621 1/2-2355-589 1/2-1024-25
  L26 3/86723-24 1/258-6210 - 10 1/225-27
  XL26 3/4+6824 1/2+6210 1/2+27

  ΚΑΛΤΣΕΣ

  Επιλέξτε με βάση το μέγεθος του παπουτσιού σας το κατάλληλο μέγεθος κάλτσας

   EUUS MenUS WomenUK
  S36-394-65.5-7.53-5
  M40-428.5-10.59.0-11.06-8
  L43-4510-1211.5-13.59-11
  XL46-4813-15N/A12-14
  Shop socks

  ΚΑΛΤΣΕΣ COMPRESSION

  Επιλέξτε τις κάλτσες σας με βάση το μέγεθος του παπουτσιού σας και τη διάμετρο της γάμπας σας.

  ΜέγεθοςΓάμπαΜέγεθος Παπουτσιού
  inchescmEUUS MenUS WSDUK
  S12-13.530-35cm36-394-65.5-7.53-5
  M14-15.535-40cm40-427-98.5-10.56-8
  L16-17.540-45cm43-4510-1211.5-13.59-11
  XL18-19.545-50cm46-4813-15N/A12-14